Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Wojciech Florkowski

Badania

Moja działalność naukowa dotyczy teoretycznego opisu gorącej i gęstej materii oddziałującej silnie, w szczególności tej  produkowanej w skrajnie relatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów (badanych eksperymentalnie przy pomocy zderzaczy Relativistic Heavy Ion Collider  w Brookhaven National Laboratory oraz Large Hadron Collider w CERN). Wśród moich ważniejszych osiągnięć wyróżniłbym sformułowanie modelu z pojedynczym wymrożeniem (ang. single-freeze-out model, razem z W. Broniowskim), konstrukcję formalizmu hydrodynamiki anizotropowej (razem z R. Ryblewskim) oraz sformułowanie relatywistycznej hydrodynamiki dla układów z niezerową polaryzacją spinu (razem z B. Frimanem, A. Jaiswalem, and E. Speranzą). Jestem współautorem dwóch powszechnie dostępnych kodów numerycznych służących do interpretacji teoretycznej produkcji hadronów w zderzeniach ciężkich jonów: SHARE i THERMINATOR, a także autorem popularnego podręcznika „Phenomenology of Ultra-Relativistic Heavy-Ion Collisions”, World Scientific 2010.

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze - kierownik

 

OPUS 24,2023-2027

"Spin w relatywistycznej materii ", nr 2022/47/B/ST2/01372

OPUS12, 2017-21
"Nowe teorie hydrodynamiki relatywistycznej dla materii oddziałującej silnie", nr 2016/23/B/ST2/00717

MAESTRO3, 2013-17
"Geneza procesów termalizacji w materii oddziałującej silnie", nr 2012/06/A/ST2/00390