Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Korcyl

Badania

Interesuję się problemami związanymi z teoretyczną fizyką cząstek elementarnych. Korzystając z zaawansowanych metod obliczeniowych staram sie przygotować przewidywania teoretyczne dla obecnych i przyszłym eksperymentów fizyki wysokich energii, takich jak np. w CERN lub w Brookhaven National Laboratory. Prowadzone przeze mnie obliczenia wielokrotnie wymagają wykorzystania wielkich instalacji komputerowych, superkomputerów, zarówno polskich, europejskich czy amerykańskich. Duża część pracy poświęcona jest rozwijaniu nowych metod programistycznych równoległych i rozproszonych, efektywniejszych algorytmów, innowacyjnych podejść wykorzystujących popularne ostatnio uczenie maszynowe. W efekcie pozwala mi to otrzymać precyzyjne wyniki dla interesujących wielkości fizycznych które następnie mogą być porównane z rezultatami pochodzącymi z analiz danych eksperymentalnych. Tematy nad którymi obecnie pracuję to (między innymi): wyznaczenie wartości stałej sprzężenia oddziaływań silnych, analiza rozwinięcia OPE w porównaniu z danymi nieperturbacyjnymi dla funkcji korelacji prądów elektro-słabych, rozwijanie numerycznego podejścia do rozwiązań równania JIMWLK opisującego partonowe rozkłady prawdopodobieństwa w hadronach, niepertubacyjne metody obliczania hadronowych funkcji struktury, wykorzystanie sieci neuronowych do poprawy efektywności symulacji Monte Carlo, symulacje modeli fizycznych z wyższymi grupami symetrii cechowania czy badania zastosowań reprogramowalnych procesorów FPGA do akceleracji sprzętowej symulacji Monte Carlo Chromodynamiki Kwantowej.

Projekty Badawcze

Projekty badawcze - kierownik

 

SONATA BIS 12, 2023-2026

"Tomografia hadronów w istniejących i planowanych eksperymentach fizyki wysokich energii", nr 2022/46/E/ST2/00346

SONATA3, 2012-2015
Supersymetryczne mechaniki kwantowe Yanga-Millsa
(Supersymmetric Yang-Mills quantum mechanics)

Projekty badawcze - wykonawca


OPUS17, 2017-2022
Badania kwantowych teorii pola z symetrią cechowania w ich obszarze nieperturbacyjnym