Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Jacek Wosiek

awatarHonorowy profesor zwyczajny

pokój B-2-16

jacek.wosiek at uj.edu.pl

Telefon: 12 663 5694

publikacje [baza INSPIRE]

Prowadzone zajęcia (link do USOS)

Badania

Podstawowe zainteresowania i główne osiągnięcia naukowe               

  1. Wieloletnia, intensywna współpraca z prof. Gabriele Veneziano (CERN, Genewa i College de France w Paryżu). Profesora Veneziano można bez przesady określić jako legendę fizyki teoretycznej: w latach 60-ych odkrył analityczny opis rozpraszania przy wysokich energiach; wprowadzone przez niego amplitudy, nazwane później amplitudami Veneziano, nie tylko stały się sukcesem w opisie i zrozumieniu teoretycznym rozpraszania hadronów, ale także dały początek teorii strun która rewolucjonizuje fizykę teoretyczną. Wspólne prace [108, 106, 105, 100, 99,  98, 96] poświęcone są badaniom układów supersymetrycznych metodami redukcji wymiarowej i rozwinięcia 1/N.
  2. Cykl prac na temat supersymetrycznych mechanik kwantowych. O[83 - 86, 88 - 91, 93-95] Opracowano i zastosowano oryginalną metodę badania tych systemów. Zrealizowano w ten sposob idee Bjorkena, który pierwszy zauważył, że układy te w istotny sposob uzupełniają naszą wiedzę o odpowiadających im teoriach pola, a w szczególności o nieperurbacyjnej chromodynamice kwantowej. Zapoczątkowana pracą autora [83] tematyka zaowocowała ponad 50 artykułami, nie tylko w naszej grupie. Z tej tematyki wypromowano 5 doktorów (w tym jeden  na Zachodzie), nawiązano szereg współprac z zagranicznymi naukowcami. W szczególności badania te dały początek współpracy z Gabriele Veneziano.
  3. Rozwiązanie zagadnienia oderonu w chromodynamice kwantowej (we współpracy z Romualdem Janikiem  z Zakładu Teorii Układow Złożonych)[ 75, 69].
  4. Wieloletnia współpraca z Dr. Wolfgangiem Ochsem  (Instytut Maxa Plancka w Monachium) w dziedzinie chromodynamiki perurbacyjnej.  Powstałe dzieki niej prace są jednymi z najlepiej cytowanych prac autora [56, 47, 42,32,29]. Nawiazane tam kontakty, umożliwily m.in. dalszą wspołpracę z innymi badaczami z Instytutu Maxa Plancka,[117, 87,44].
  5. Wprowadzenie do literatury tzw. pętli barionowych i ich zastosowanie do badania sił trójcząstkowych w barionach (z Dr. Rainerem Sommerem, DESY-Zeuthen)[22,20]. Także dokładne, i pionierskie w tamtych czasach, badanie struktury przestrzennej struny mezonowej powodującej permanentne uwięzienie kwarku i antykwarku (we współpracy z Richardem Haymakerem z Louisiana State University)[27,39].

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze - kierownik

Bieżący grant (Grant NCN:   UMO-2016/21/B/ST2/01492): "Badania kwantowych teorii pola z symetrią cechowania w ich obszarze nieperturbacyjnym" Czas trwania:  1.II.2017 - 31.I.2022

Widok zawartości stron Widok zawartości stron