Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Every year our Department organises Cracow School of Theoretical Physics.

In 2021 School is scheduled for September 20-24 in the online form. For more details see: http://th-www.if.uj.edu.pl/school/2021/.

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz is Editor in Chief of the scientific journal Acta Physica Polonica B.

(in Polish) Międzywydziałowe laboratorium zaawansowanych technik numerycznych skupiające się na tworzeniu zoptymalizowanego oprogramowania dla wymagających zastosowań w badaniach fundamentalnych w fizyce, chemii, biologii i informatyce. Obecnie badaniami w laboratorium zajmuje się z około 30 osób, pracowników UJ i nie tylko. Laboratorium zostało założone w ramach inicjatywy Uniwersytet Doskonałości Uczelnia Badawcza obszar DigiWorld.

Laboratorium składa się z czterech grup:

  • Grupa "Internet-of-Things/Edge-computing" pracuje pod opieką dr. Michała Markiewicza z Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej WMiI UJ
  • Grupa "Systemy obliczeniowe" pracuje pod opieką dr. inż. Wojciecha Krzemienia z Instytutu Fizyki WFAIS UJ 
  • Grupa "Programowanie współczesnych architektur komputerowych" pracuje pod opieką dr. hab. Piotra Korcyla z Instytutu Fizyki Teoretycznej WFAIS UJ
  • Grupa "Zastosowania technologii FPGA" pracuje pod opieką dr. Grzegorza Korcyla z Instytutu Informatyki Stosowanej WFAIS UJ

(in Polish) Jesteśmy przedstawicielami polskich instytucji naukowych (http://eicpl.ifj.edu.pl/doku.php/start) planujących zaangażowanie w badania teoretyczne oraz prace rozwojowe związane z budową maszyny i detektorów dla Electron-Ion Collider (EIC) w USA. Projekt EIC został wstępnie zaakceptowany do realizacji przez Department of Energy (DOE); podjęto decyzję o jego lokalizacji w Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY, USA. Uruchomienie zderzacza i towarzyszących mu detektorów planowane jest na początek roku 2031.

W ciągu najbliższych 10 lat będą trwały intensywne prace związane z budową infrastruktury eksperymentalnej, przygotowaniem software’u, oraz z badaniami teoretycznymi, związanymi z planowanymi pomiarami wielkości fizycznych. Uznaliśmy za właściwe, aby już teraz zacząć zachęcać do udziału w tym projekcie młode osoby, które za 10 lat będą stanowić trzon polskich grup eksperymentalnych wchodzących w skład współprac zawiązanych przy planowanych detektorach, a także prowadzić powiązane z tym projektem badania teoretyczne. Oczywiście w ciągu tych 10 lat, zanim EIC dostarczy pierwsze dane, ich pomoc w budowie aparatury oraz w badaniach teoretycznych jest również mile widziana i pożądana. Chcielibyśmy, aby jedną z aktywności z tym związanych, były regularne, ogólnopolskie seminaria, adresowane głównie do studentów/doktorantów, a więc startujące z poziomu dostępnego dla zdolnych młodych osób, jednak niekoniecznie mających już głęboką wiedzę z dziedzin eksperymentalnej i teoretycznej fizyki cząstek elementarnych. Oczywiście seminaria będą dotyczyć wyłącznie tematyki bezpośrednio związanej z projektem EIC.

W tym semestrze seminaria będą odbywać się co dwa tygodnie, w poniedziałki o godzinie 13:00, z wykorzystaniem platformy GoToMeeting:

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/electron-ion-collider
Access Code: 395-721-853

Informacje o planowanych seminariach znajdują się na stronie:
https://indico.bnl.gov/category/318/

Osoby zainteresowane otrzymywaniem powiadomień związanych z seminarium prosimy o przesłanie e-maila na adres piotr.korcyl at uj.edu.pl ze zgodą na otrzymywanie powiadomień.

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz is a head of Physics of Fundamental Interactions Section in Polish Physical Society.