Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasz Zakład prowadzi także działalność upowszechniającą naukę. Organizujemy corocznie
Krakowską Szkołę Fizyki Teoretycznej Cracow School of Theoretical Physics (uj.edu.pl).

W roku 2021 Szkoła odbędzie się online w terminie 20-24 września. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę http://th-www.if.uj.edu.pl/school/2021/.

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz jest obecnie Redaktorem Naczelnym miesięcznika naukowego Acta Physica Polonica B.

Międzywydziałowe laboratorium zaawansowanych technik numerycznych skupiające się na tworzeniu zoptymalizowanego oprogramowania dla wymagających zastosowań w badaniach fundamentalnych w fizyce, chemii, biologii i informatyce. Obecnie badaniami w laboratorium zajmuje się z około 30 osób, pracowników UJ i nie tylko. Laboratorium zostało założone w ramach inicjatywy Uniwersytet Doskonałości Uczelnia Badawcza obszar DigiWorld.

Laboratorium składa się z czterech grup:

  • Grupa "Internet-of-Things/Edge-computing" pracuje pod opieką dr. Michała Markiewicza z Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej WMiI UJ
  • Grupa "Systemy obliczeniowe" pracuje pod opieką dr. inż. Wojciecha Krzemienia z Instytutu Fizyki WFAIS UJ 
  • Grupa "Programowanie współczesnych architektur komputerowych" pracuje pod opieką dr. hab. Piotra Korcyla z Instytutu Fizyki Teoretycznej WFAIS UJ
  • Grupa "Zastosowania technologii FPGA" pracuje pod opieką dr. Grzegorza Korcyla z Instytutu Informatyki Stosowanej WFAIS UJ

Jesteśmy przedstawicielami polskich instytucji naukowych (http://eicpl.ifj.edu.pl/doku.php/start) planujących zaangażowanie w badania teoretyczne oraz prace rozwojowe związane z budową maszyny i detektorów dla Electron-Ion Collider (EIC) w USA. Projekt EIC został wstępnie zaakceptowany do realizacji przez Department of Energy (DOE); podjęto decyzję o jego lokalizacji w Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY, USA. Uruchomienie zderzacza i towarzyszących mu detektorów planowane jest na początek roku 2031.

W ciągu najbliższych 10 lat będą trwały intensywne prace związane z budową infrastruktury eksperymentalnej, przygotowaniem software’u, oraz z badaniami teoretycznymi, związanymi z planowanymi pomiarami wielkości fizycznych. Uznaliśmy za właściwe, aby już teraz zacząć zachęcać do udziału w tym projekcie młode osoby, które za 10 lat będą stanowić trzon polskich grup eksperymentalnych wchodzących w skład współprac zawiązanych przy planowanych detektorach, a także prowadzić powiązane z tym projektem badania teoretyczne. Oczywiście w ciągu tych 10 lat, zanim EIC dostarczy pierwsze dane, ich pomoc w budowie aparatury oraz w badaniach teoretycznych jest również mile widziana i pożądana. Chcielibyśmy, aby jedną z aktywności z tym związanych, były regularne, ogólnopolskie seminaria, adresowane głównie do studentów/doktorantów, a więc startujące z poziomu dostępnego dla zdolnych młodych osób, jednak niekoniecznie mających już głęboką wiedzę z dziedzin eksperymentalnej i teoretycznej fizyki cząstek elementarnych. Oczywiście seminaria będą dotyczyć wyłącznie tematyki bezpośrednio związanej z projektem EIC.

W tym semestrze seminaria będą odbywać się co dwa tygodnie, w poniedziałki o godzinie 13:00, z wykorzystaniem platformy GoToMeeting:

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://www.gotomeet.me/NCBJmeetings/electron-ion-collider
Access Code: 395-721-853

Informacje o planowanych seminariach znajdują się na stronie:
https://indico.bnl.gov/category/318/

Osoby zainteresowane otrzymywaniem powiadomień związanych z seminarium prosimy o przesłanie e-maila na adres piotr.korcyl at uj.edu.pl ze zgodą na otrzymywanie powiadomień.

Prof. dr hab. Michał Praszałowicz jest przewodniczącym Sekcji Fizyki Oddziaływań Fundamentalnych w Polskim Towarzystwie Fizycznym.